. .

Стажантски програми

Извън университетската зала, директно в работещия свят!

Практическият опит е задължителен за всяка автобиография. DB Schenker Ви предлага възможност да приложите теоретичните знания в реалните житейски ситуации.

DB Schenker има утвърдена във времето стажантска програма, чрез която Вие ще имате шанс да придобиете  знания и ценен опит от практиката. Чрез тази програма пред Вас ще се открие възможност да преминете обучение в предпочитаната от Вас област, както и реална възможност за професионална реализация.

За да се включите в нашата стажантска програма е необходимо да сте студент 3 или 4 курс, от всички специалности и университети и да ни изпратите CV  на адрес: lilia.misheva@dbschenker.com

Последна промяна: 30.01.2017

Към началото на страницата