. .

Социални аспекти

Изтъкнат работодател

Можем да останем успешни на пазара, само ако сме в състояние да назначим и поддържаме качество на мотивиран и квалифициран персонал.

Тук решаващи са три ключови фактора: висока степен на удовлетвореност на служителите, устойчиво развитие на персонала и силна корпоративна култура.

Идеята ни за социална отговорност минава отвъд мотивацията ни за изтъкнат работодател. Бихме искали също да бъдем признат член на обществото, заради това подчертаваме нашата ангажираност да постигнем тази цел чрез подкрепа на проекти, подкрепящи различни общности.

Последна промяна: 23.01.2017

Към началото на страницата