. .

DB Интегриран доклад

Устойчивост в Deutsche Bahn. Итегриран доклад: какво означава това?

Интегрираният доклад е повече от просто комбинация от годишния доклад и доклада за устойчивост.

Ние предпочитаме в Интегрирания доклад да съберем информация, да я комбинираме и да я представим като контекст.

Нашата цел: изчерпателен преглед на DB Group и внедряването на стратегията DB 2020, състояща се от три измерителя: Икономика, Социални аспекти и Околна среда.

Прочетете целия доклад тук.

Последна промяна: 23.01.2017

Към началото на страницата