. .

The page is printed

Устойчивост

Вашият силен партньор за опазване на околната среда

Обичате природата и желаете да допринесете за опазването на околната среда?

Внедряваме многобройни мерки за постигане на целите за опазване на климата, за да се превърнем в еко отличник на индустрията!

  • Интегритет: Всички въглеродни изчисления и приложения за изчисляване, са базирани на стандартите EN16258. Те гарантират максималната прозрачност на емисионната информация.
  • Отдаденост: Нашите отчетни методи са в съответствие с принципите на глобалните договори на ООН, подаваме информация относно околната среда, свързана с проектите Carbon Disclosure Project (CDP) и EcoVadis. Участваме в няколко консорциуми и инициативи като EcoTransIT World, Clean Cargo Working Group (CCWG) и инициативата Air Carbon Initiative (ACI).
  • Мониторинг: Следим отблизо предпочитаните от нас превозвачи и гарантираме тяхната ефективност, която рефлектира и върху изразходвания въглероден диоксид и екологичния отпечатък на нашите клиенти, при проектите за намаляване на вредните емисии.
  • Представяне: Компанията е една от най-добрите в бранша по отношение на рутинните морски транспорти и операции. Предоставена ни е възможността да намалим въглеродните емисии на сухопътните транспорти с около 30% чрез прилагането на индивидуални решения и комбиниране на различни видове транспорт.
  • Автомобили и служители: Повече от 50% от нашия автопарк и този на партньорите от Югоизточна Европа, са оценени високо над стандарта за емисии Euro 4. Всички шофьори са преминали програми и обучения за екологично шофиране.
  • Консултиране: Предлагаме специфични за клиента решения и съдействие при употребата на най-новите ни приложения и методи за намаляване, предотвратяване и компенсиране на въглеродните емисии.

Последна промяна: 23.01.2017

Към началото на страницата