. .

The page is printed

Околна среда

Превръщаме се във водещ доставчик на зелени логистични услуги

Опазването на околната среда не е лозунг на DB Schenker, това е корпоративна цел. Работим непрекъснато с цел намаляване на въглеродните емисии и сме си поставили амбициозни и предизвикателни цели в това отношение.

Например, планираме намаляването на емисиите на въглероден двуокис с 20% от нивата през 2006г. до нивата през 2020г. (с отношение към транспортния обем).  

Глобалната ни логистична мрежа позволява да следваме хармоничния корпоративен подход относно опазването на околната среда. Това от своя страна  дава възможност да предложим на клиентите си екологично и икономично ориентирани решения, например комбиниране на различни видове транспорт. Тази опция предоставя големи възможности за намаляване емисиите на въглероден двуокис.

Мерките, наети от  DB Schenker с цел опазване на климата, включват също:

  • Предоставяне на новаторски екологични решения, които спомагат за облекчаване на тежестта върху природата
  • Прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност
  • Разширяване употребата на възобновяеми енергийни източници, с цел намаляване зависимостта от изкопаеми горива

Извършваме обширни дискусии с клиентите ни, за да определим кои мерки биха могли да бъдат използвани, за да се намалят въглеродните емисии и където такива мерки биха могли да бъдат приложени. Също така определяме вътрешни мерки, които ДБ Шенкер може да приложи, за да се намалят максимално съответните емисии.

Нашите клиенти могат да се възползват от щадящите климата решения, които предлагаме – решения, които правят по-лесно за тях постигането на собствените им цели за опазване на климата.

Последна промяна: 20.01.2017

Към началото на страницата