. .

Екология

Дейности в страните от Югоизточна Европа

Зелената логистика спомага за оптимизиране на транспортната верига и стокооборота, употребата на алтернативни системи за придвижване, устойчиви концепции за изграждане при конструиране на логистични съоръжения и подобряване на грижата за околната среда.

В DB Schenker внедряваме съвместими мерки за постоянно подобрение на нашия екологичен печат. Ето някои от нашите най-добри примери от практиката за страните от Югоизточна Европа:

DB Schenker и природния газ

В Австрия от известно време се оперира с превозни средства на природен газ, особено в централната част на града. Подобни автомобили се използват отскоро в Букурещ и Клуж в Румъния с цел осигуряване на природосъобразна, ниско въглеродна транспортна услуга за Вашата дистрибуция. Ползата от устойчива градска логистична концепция чрез употребата на природен газ и алтернативното шофиране, могат да намалят вредните емисии до 25 процента.

Магистрали на релси (ROLA)

DB Schenker, ÖKOMBI, и The Rail Cargo Austria Group си съдействат относно  идеята за комбиниране на автомобилен и железопътен транспорти, като цели камиони с влекачи се превозват с вагони с цел природосъобразност и екологичност. Този вид екосъобразност е внедрен в системата на DB Schenker от 2012 година. Първият опит за транспортиране е между Залцбург и Триест, елиминирайки повече от 2000 метрични тона от въглероден двуокис в атмосферата.

DB SCHENKERrailog, DB Schenker

PowerRailer 

PowerRailer е интелигентно организирана влакова блок услуга за  DB Schenker’s за природосъобразни пратки до и от дестинации в Югоизточна Европа. Блок влаковете се използват ежегодно, а емисиите, използвани при всеки железопътен транспорт, са около две трети по-ниски от тези на стандартен камион, който би се придвижвал по същия маршрут.Ползите от PowerRailer ни позволяват да увеличим количеството на превозени метали от България до Унгария от 25% на  65% от железопътния транспорт. Това увеличение отговаря на около 2500 камиона за период около 3 години. По–големият дял на железопътни транспорти в случая елиминира по–голяма част от въглеродните емисии отделени от автомобилните превози.

Увеличаване на снимкаBiofleet, DB Schenker

Водородно задвижвани камиони

DB Schenker употребява палетни колички, задвижвани от водород. Този вид колички се използват в сградата ни в Linz/Hörsching и са екипирани с удължител, задвижван с водород. Налична е реформираща система, която трансформира биометан във водород, който се компресира и складира. Този процес намалява количествено емисиите на въглероден двуокис. Тези камиони се зареждат чрез водородни станции в складовите помещения. Зареждането става за минути, което е много по-кратък период, от този, в който се зареждат стандартните батерии.

 Проектът е одобрен и извършен от следните партньори под ръководството на г-жа Петра Шемич, Регионален мениджър Качество и околна среда в DB Schenker:

Logos, Logos

Соларни панели, поставени на площта върху сградата

Площта, върху сградата на DB Schenker в Братислава, е екипирана с фотоволтаична система, която генерира достатъчно количество електричество за нуждите на терминала. Системата има възможност да прехвърля излишното количество енергия към словашката мрежа. Ето някои от предимствата на фотоволтаичните системи:

  • Слънчевата енергия представлява неограничен ресурс.
  • Фотоволтаичното съоръжение е безшумно и не отделя замърсяващи околната среда емисии.
  • Соларните панели имат 30 години продължителност на живот и могат лесно да бъдат рециклирани. В Братислава фотоволтаичното съоръжение намалява емисиите на парникови газове с повече от 77 метрични тона на година.

Модерни и екосъобразни терминали

Увеличаване на снимкаTerminal in Prag, DB Schenker

 Нов терминал близо до Прага беше открит през септември 2013г. Цялата сграда е оборудвана със съвеременни, природосъобразни технологии. Например:

  • Соларна водоотоплителна система
  • Фотоволтаична електроцентрала за устойчиво електроснабдяване
  • Интелигентна осветителна система, която намалява количеството изразходвано електричество в терминала.

Повишаване отговорността на служителите към околната среда 

Увеличаване на снимкаKids, DB Schenker

Кампанията „Think Eco”, в Шенкер Словакия, предостави възможността на служителите си да подадат идеите си за проекти, свързани с новата тема за „Нови Еко Идеи“. Най-оригиналните предложения бяха удостоени с награди в “Еко деня“ на фирмата. По време на събитието служителите имаха възможността да срещнат и обменят идеи с гости от еко общността.

В Румъния през 2013г., DB Schenker участва в национална екологична кампания заедно с неправителствени организации. Кампанията включваше различни семинари на теми като защита на горите, и „reduce-reuse-recycle.” В допълнение DB Schenker Romania участва и в “Let’s Do It, Romania!” с доброволци, почистващи пътищата, парковете, градинки, обществени места и др.

Децата на служителите също участват в еко проектите в DB Schenker. Например, децата на служителите в DB Schenker Турция, редовно получават задачи за конкурси с идеята да промотират екологичната информираност. Задачата, в най-скорошния конкурс, е била на тема Използването на отпадъчни материали за конструирането на модели, свързани с темата "Околната среда". На участващите деца са дадени малки подаръци със съответната тематика.

Последна промяна: 23.01.2017

Към началото на страницата