. .

Морски транспорт

Няма да пропуснете нищо

DB SCHENKERSmartBox използва сензори и GPS системи, с цел проследяване на Вашите презокеански пратки. Имате достъп до цялата необходима за Вас информация онлайн и можете да следите пратката си по време на целия транспортен процес.

DB SCHENKERsmartbox може непрекъснато да подава данни за показване на следните параметри:

DB SCHENKERsmartbox, DB Schenker
 • Географско положение
 • Температура в контейнера
 • Влажност
 • Количество светлина
 • Наклон
 • G-force
 • Аларма на вратата на контейнера (дали е отворена или затворена)
 • Движение вътре в контейнера

Цялата информация се изпраща на уеб портала www.dbschenkersmartbox.com, където можете да получите достъп до всякакъв вид информация относно Вашата пратка.

Ползите за Вас:

 • Постоянна информация по време на цялата транспортна верига, която дава възможност за цялостно следене на пратката. Можете бързо и лесно да идентифицирате времето и мястото при всички появили се отклонения от предварително зададените стойности.
 • Значително по-голяма безопасност/сигурност за ценни товари се изразява в по-ниски застрахователни ставки за Вас.
 • Имали ли сте проблеми с увреждане на Вашите пратки в миналото? DB SCHENKERsmartbox може бързо да Ви предостави информация за това къде се случва такова увреждане и как можете да го предотвратите в бъдеще.

Можете да изберете най-добрия за Вас вариант на DB SCHENKERsmartbox:

DB SCHENKERsmartbox premium
 • Непрекъснат мониторинг на температура, влажност, G-force, движения, вибрации и наклонения.

 • Устройството DB SCHENKERSmartBox premium следи маршрута, използвайки телематични решения, при които е позволено на контейнера да се движи само в предварително избран окръг

 • Всеки опит за отваряне на контейнера моментално се регистрира и докладва.

 • Функцията Advanced Air & Ocean Tracking също Ви позволява да следите всяка единица поотделно в реално време в интернет.

DB SCHENKERsmartbox light
 • Непрекъснат мониторинг на температурата, влажността, G-force, светлината, вибрации и наклоняване на контейнера
 • Софтуерната ни система позволява да дефинирате  праговите Ви стойности за всеки параметър. Всички стойности, надхвърлящи тези прагове се записват и документират.

DB SCHENKERsmartbox easy 1 and easy 2
 • Непрекъснат мониторинг на температурата (DB SCHENKERsmartbox easy 1) или температурата и влажността (DB SCHENKERsmartbox easy 2)
 • Всички резултати се запазват и могат да бъдат експортирани чрез USB връзка след като пристигне пратката до крайното местоположение.
 • Точното време на всяко измерване също се записва.
 • Дадена диаграмна система предоставя преглед на всички измервания и всякакви отклонения от предварително определените граници на отклонение.

DB SCHENKERsmartbox easypharma
 • Сертифицирани решения, създадени специално за фармацевтичните изисквания на индустрията
 • Постоянен контрол на температурата и влажността
 • Всички записани данни могат да се прехвърлят лесно с помощта на USB връзка.
 • Разширената памет дава възможност за до 32 000 измервания, които са достъпни чрез електронните ни услуги или интернет страницата на DB Schenker.

DB SCHENKERsmartbox logistics
 • Непрекъснат мониторинг на температурата и влажността в стандартни или хладилни помещения
 • Всички данни се трансферират и запазват в базите данни в реално време.
 • Можете да се възползвате от прецизност на измерване и лесен трансфер на данни.
 • Алармата се задейства автоматично, ако стойностите на температурата и влажността се движат над или под предварително определените прагове.

DB SCHENKERsmartbox individuals

Индивидуални решения за всички видове транспорт и приложения по цялата верига на доставки. Ние работим с Вас, за да намерим най-доброто решение в съответствие с Вашите специфични изисквания за наблюдение на качеството.

DB SCHENKERsmartbox, DB Schenker

Последна промяна: 23.01.2017

Към началото на страницата