. .

Договорна логистика/ УВД

IT и складови системи

От първоначалната оферта до пълна експлоатация - заедно разработваме най-добрата възможност за IT решения.

Можете да разчитате на нашия опит и експертни знания, придобити от множеството IT проекти. Нашите специалисти ще работят с Вас, за да се създаде потребителски интерфейс и процеси. Нашите трансгранични системи също дават възможност да се опрости работния процес.

Как се използват тези системи за цялостна прозрачност на логистичните ни процеси:

 • Анализ на матрицата на търсенето, IT спецификациите и документацията
 • Индивидуално планиране
 • Едно лице за контакт относно всички въпроси свързани с IT въпросите Ви
 • Интерфейс връзки в съответствие с Вашите изисквания
 • Тестови цикли и въвеждане в експлоатация
 • Обучение за потребители и модератори
 • Поддръжка

KiSoft: Стандартизирана складова логистична система в Австрия и Югоизточна Европа

Приложили сме стандартизирана KiSoft система за управление за регион AT и ЮИЕ.  Може да се възползвате от системата за ефективно управление на Вашите логистични операции в съответствие с Вашите индивидуални изисквания.

KiSoft предлага широка гама възможности за оптимизиране на работния процес. Заедно с общите складови логистични процеси, може да управлявате допълнителни специализирани задачи, като например:

 • Безхартийно идентифициране (баркод/RFID)
 • Мониторинг на събитията
 • Подаване на информация относно серийни номера на стоки намиращи се във всички складови площи
 • Проследими стоки
 • Склад за опасни товари
 • Оптимизиране на всички товарни и опаковъчни стратегии
 • Гъвкаво управление на данни
 • Възможност за избор на език

Нашият партньор при системите за управление е Knapp AG, един от световните доставчици на интерлогистични решения и автоматизирани складови системи.

Специфични за сектора IT решения

Нуждаете се от нещо повече от стандартна система? Можем  да гарантираме поддръжка и пълен логистичен преглед с помощта на нашите специфични за сектора ИТ решения за подпомагане на управлението на веригата за доставки.

SAP-базирани решения за автомобилната индустрия:

Информацията по-долу показва най-важните процеси и функции

Увеличаване на снимкаBranchenspezifische IT-Lösungen, DB Schenker

IT система за инвентаризация (ВМИ) и концепции за управление:

Нашата глобално тествана IT система предлага прозрачност и улеснено складиране на операционните процеси. Илюстрацията показва IT структурата и нейните компоненти, както и важни функции за доставчиците, производителите и търговците.

 

Увеличаване на снимкаePortal, DB Schenker

Knapp AG, Knapp AG

Последна промяна: 19.01.2017

Към началото на страницата