. .

Договорна логистика / УВД

Подобрение на качеството на всички нива

Оперативното качество, първокласното обслужване и характеристиките за устойчивост, които предлагаме на нашите клиенти, дават решаващо конкурентно предимство.

Нашата програма за Безупречно изпълнение (FLEX) служи като основа за устойчива култура на подобряване на качеството на Договорната логистика на DB Schenker.

FLEX представя нашия подход към бизнес съвършенство и се състои от четири модула:

Отличията в работния процес подобряват качеството на работа чрез хармонизиран и стандартизиран работен процес.

Един общ език и образци ускоряват процесите. Ефективното управление на риска ограничава излагането на заплахи. Това позволява постигането на високо качество на планиране и изпълнение.

Оперативните отличия използват инструменти като 5S и Six Sigma за всеобхватен процес и редовно оценяване на подобренията по отношение на ефикасността, ефективността и гъвкавостта.

Резултатите се използват за (при):

  • Увеличаване на клиентското доволство
  • Намаляване на отпадъчните продукти
  • Преструктуриране на дейности, които не генерират добавени стойности

Еко отличие - Увеличава екологичната ефективност на съществуващите складови дейности, за да ни се даде възможност да предлагаме екологосъобразни услуги:

  • Преглед на енергийната ефективност за всички работещи процеси
  • Използване на алтернативни енергийни източници
  • Представяне на зелени стандарти, целящи намаляване на въглеродните емисии

Отличията в познанията подкрепят индивидуалното развитие на служителите и активно насърчават обмяната на управленски и технически познания по време на целия цикъл на услугите към клиента.  Специалистите в договорната логистика  взимат участие в различни тренировъчни и обучителни програми за квалификация, които биха били полезни за нашите клиенти.

Последна промяна: 23.01.2017

Към началото на страницата