. .

Въздушен транспорт

Транспорт на опасни товари

DB Schenker отдава голямо значение на безопасното и ефикасно движение на стоките, които са му възложени.

Има много неща, на които трябва да се обърне внимание, когато превозвате опасни материали. Различните класификации на стоките изискват различни видове транспортни предпазни мерки, които трябва да бъдат взети. В допълнение, изпращачът, опаковчиците и получателят трябва да се съобразяват с множество регламенти.

Всички офиси на компанията наемат специалисти, които спомагат за справянето със сложни ситуации. Те ще Ви посъветват при необходимост от информация относно възможните транспорти на опасни товари, специални разпоредби или изключения, които могат да важат за Вашите продукти.

Всички служители на DB Schenker, ангажирани с превоза на опасни товари са висококвалифицирани и притежават специализирани познания, необходими, за да се гарантира спазването на всички приложими разпоредби за безопасност. Система за обработка на автоматизация, осигурява достъп до данни за превозите на опасни стоки по време на всеки етап от транспортния процес, като по този начин се гарантира, че Вашият товар ще стигне до местоназначението си безпроблемно.

Нашата европейска сухопътна мрежа е изградена с цел да транспортира 98% от опасните товари.

Ограничения са зададени за Опасни товари клас 1, 6.2, и 7, както и частично опасни материали, определени от специални закони, нормативни актове или специфични държавни регулации.

За повече информация, моля изпратете запитване, съдържащо следната информация:

  • UN номер
  • Вид и предназначение на материала (техническо предназначение)
  • Клас, VP група или класификационен код
  • Отпадъчно съдържание
  • Съдържание на  опасните за околната среда материали
  • Начин на пакетиране
  • Количество/брой

Можете да прецените потенциалните възможности с Вашата компания партньор, който да се свърже с наш колега, експерт по опасните товари.

Последна промяна: 19.01.2017

Към началото на страницата