. .

The page is printed

Индустрии

Логистика на модния подиум

Скорост, гъвкавост, ефективност – логистичните нужди на сектора на търговията на дребно са много взискателни. DB Schenker има световното присъствие и опита да удовлетвори тези нужди.

Светът на модата се върти много бързо. Кратките жизнени цикли и сезонните модни колебания поставят изключително високи изкисвания върху логистичните системи. Нашата глобална мрежа Ви гарантира, че можете да отговорите незабавно на всяко ново предизвикателство.

Ползите за Вас:

  • Мрежата ни може да Ви предложи услуги за всичко – от управление на вериги на доставки в Европа до управление на световни вериги на доставки.
  • Нуждаете се от някой, който разбира предизвикателствата, пред които сте изправени и ще работи с Вас за тяхното преодоляване. Можете да разчитате на нашите експерти за това.
  • Широка гама услуги от един източник. Вие можете да се съсредоточите върху нещата, които трябва да вършите.
  • Правим Вашите налични товари и маршрути на пратките прозрачни, подпомагаме веригата Ви на доставка чрез складова дейност и проверки на качеството и работим като Ваш партньор за утвърждаването на електронни продажби и дистрибуционна мрежа.
  • Гарантираме бързо презареждане на запасите Ви, когато търсенето стане изключително голямо: работим с Вас за разработване на гъвкава система за управление на доставките, която Ви позволява бързо получаване на необходимата стока от Вашите производствени центрове или доставчици.

Последна промяна: 20.01.2017

Към началото на страницата