. .

Индустрии

Логистика на бързи обороти

Автомобилният сектор има изключително задължаващи логистични изисквания. Обширната гама от продуктови варианти на индустрията и неговите разнородни обеми призовават за персонализирани решения, а нашата глобална експертна оценка ни дава да ги осъществим.

Ние предлагаме персонализирани и интегрирани транспортни и логистични услуги, които са проектирани да постигат същите цели, а именно намаляване на разходите, оптимизация на процесите и качествено ниво на услугата. 

Ползите за Вас:

 • Нашите клиенти са част от водещите автомобилни производители и доставчици на автомобили в света
 • Силните страни на нашата фирма са Вашите предимства:
 • Повече от 25 години опит в автомобилния сектор
 • Логистични решения от най-високо ниво и експертни знания от всички краища на света
 • Имате собствен личен партньор, експерт в автомобилостроенето.
 • Комплексни консултантски услуги: Ние разработваме индивидуални решения за Вас!
 • Достъп до всички видове транспорт и по-голям избор от специално оборудване за автомобилната индустрия
 • Ако е необходимо, ще спомогнем при изграждането на автомобилен завод, който е все още в етап на проектиране. Нашите логистични решения също могат да Ви помогнат за влизането на нови пазари и планирането на нови производствени съоръжения.

Железопътни товарни превози

DB Schenker Рейл и неговото дружество с мажоритарно участие Трансфеса С.А. в Испания са водещите европейски доставчици на железопътни логистични услуги в автомобилната индустрия. Отрасловата ни мрежа Automotive RailNet работи с до 250 влакове дневно, които превозват безопасно компоненти и готови превозни средства от и до заводи в цяла Европа. Нашата железопътна система свързва производствени предприятия и търговски пазари от Швеция до Турция, от Португалия до Русия и по целия маршрут до Китай.

Нашите услуги:

 • Логистика на компоненти: с конвенционален или интермодален транспорт, включително допълнителни услуги като: маневриране в заводски условия, вътрешнозаводска експлоатация на железопътни линии и заявяване на влакови маршрути.
 • Логистика за готови превозни средства включително единични вагони или маршрутни влакове, както и наш собствен автопарк от тежкотоварни камиони за сухопътен транспорт, включително допълнителни услуги като международна комбинирана мрежа, предложения за агенти по освобождаване и комплексни услуги за проверка преди доставката.

Услуги за сухопътен транспорт

DB Schenker предоставя оптимизирани и индивидуализирани решения за нуждите на Вашата логистика на снабдяването. Нашата широкообхватна сухопътна транспортна мрежа също така осигурява безпроблемна доставка на резервни части до дилърски и сервизни центрове в цяла Европа.

Нашите услуги:

 • Снабдяване: Транспортни решения за автомобилостроители и доставчици, включително концепции за частични и цели камиони и системи за доставка на детайли по модела milk run, директно претоварване и интермодален транспорт.
 • Производствени доставки: транспортни системи и доставки между заводите.
 • Дистрибуция: Доставки за презареждане, директно претоварване и интермодален транспорт за автомобилни части и материали.
 • Следпродажбено обслужване: експресни доставки и доставки на следващия ден, metro-dealer концепции (изключително гъвкаво снабдяване с резервни части) и опаковъчни услуги.

Услуги за въздушни и океански товарни превози

DB Schenker си сътрудничи с подбрани въздушни превозвачи от най-висока класа, които предлагат оптимални транспортни връзки – и ние сме също така едни от най-големите световни фирми за океански превози на товари.

Нашите услуги:

 • Услуги за предварителни превози и дистрибуция/доставка на компоненти на превозни средства и комплектовани превозни средства.
 • Пълен набор от логистични услуги в мрежата на DB Schenker.
 • Служителите на DB Schenker са разпределени по всички основни пристанища и летища.

Управление на веригата на доставките

Предлагаме индивидуализирани решения за договорна логистика за цялата верига за създаване на стойност, за да се изпълнят сложните логистични изисквания на автомобилостроителите и доставчиците. С други думи ние извършваме логистика за всичко от снабдяване и производство до доставки на компоненти и готови превозни средства, както и следпродажбени услуги.

Нашите услуги:

 • Производствена логистика за производители на оригинално оборудване и доставчици, включително доставки „точно навреме” (JIT) и „в точна последователност” (JIS), услуги за предварително сглобяване, управление на KANBAN и e-KANBAN, управление на празни контейнери и открити складови площи.
 • Частична и цялостна логистика: Интермодални концепции, включително дизайн и разработка на опаковки, демонтаж и управление на течностите, консолидиране и точно организирани във времето доставки до заводите за окончателно сглобяване.
 • Логистика за компоненти и цели превозни средства: Центрове за сервизно обслужване с преки връзки с пристанищата и с обезопасени системи за съхранение на превозните средства, PDI (проверка преди доставката) услуги, включително ремонт, преоборудване, проверки, парафиниране и депарафиниране, защитни покрития и хомологация.
 • Логистика на резервни части: Глобални доставки и ефективна дистрибуция с пълен набор от услуги за вторичния пазар — напр. електронно програмиране, обработка на опасни материали, продуктова идентификация и др.


 

Последна промяна: 23.01.2017

Към началото на страницата