. .

Вашият работодател

Превръщайки се във водещ глобален доставчик на логистични улуги

Ръководните принципи, към които ние от Шенкер се придържаме, са основни елементи на нашата корпоративна култура. Тези принципи служат и за основа на всички наши цели и стратегии.

Кои сме ние?

Ние сме експерти в областта на логистичните услуги в сухопътния, въздушния и морския транспорти и управлението на веригата за доставки.

Като интегрирана корпоративна група, ние непрекъснато развиваме обхвата на логистичните си услуги и решения на местно, национално и международно ниво.
Вече работим в насока развитие на бъдещите транспортни мрежи, тъй като движим хора и стоки чрез "от край до край" вериги за мобилност и логистика.

Нашата цел

Ние се стремим да постигнем най-добри резултати в света на мобилните и логистичните услуги.

Как ще постигнем целта си?

Като демонстрираме на нашите клиенти, служители и партньори, че сме най-добрите в това, което правим.

Фокусиране върху клиентите: Всичко, което правим, е насочено към удовлетворяване на нашите клиенти и техните нужди. Нашите клиенти остават лоялни към нас, защото ние им предлагаме продукти с високо качество, конкурентни цени и надеждно обслужване.
Растеж: Ние насърчаваме гъвкавостта, желанието за развитие, отдадеността към качестеството и смелостта за задаване на въпроси и подобряване на съществуващите процеси и практики. Иновативните решения, които разработваме, откриват нови пазарни възможности за нашата компания.

Отговорност: Ние вярваме в моралните ценности, уважението към другите и спазването на правилата и законите. Ние действаме по образцов начин, в съответствие с принципите на почтеност и взимаме предвид интересите на нашите акционери в решенията и действията си.

Фокусиране върху бизнеса: Ние сме ангажирани с непрекъснатото увеличаване на стойността на нашата компания, за да останем конкурентноспособни на капиталовите пазари и да осигурим бъдещите инвестиции.

Фокусиране върху служителите: Ние сме ангажирани с поддържането на приятелска и задружна работна среда, като предлагаме на нашите служители възможности за кариерно развитие в съответствие с техните нужди.

Последна промяна: 23.01.2017

Към началото на страницата