. .

Позиции

Свободни позиции у нас и по света

Станете част от една глобална мрежа и се възползвайте от чудесна възможност за кариерно развитие!

Можете да използвате нашето приложение по-долу, за да видите по-детайлна информация относно свободните позиции в България и по света:


Шенкер ЕООД
Отдел Човешки ресурси
Бул. Европа 1А
2227 Божурище

Тел.: +359 (0) 2 9429 100

Последна промяна: 02.06.2016

Към началото на страницата