. .

The page is printed

IT компетенции

Управление и инвентаризация чрез директен интерфейс

При употреба на нашата система за инвентаризация и управление, получавате директен достъп до данните си в DB Schenker. Може да използвате системата за автоматично изпращане на заявки във всеки желан от Вас формат.

Inventory Management, DB Schenker

Своевременно  — електронен пренос на данни относно пристигащи и заминаващи товари

  • Бърз и по-разширен поток в двете посоки
  • Безжични онлайн процеси осигуряват достъп до информация за всяко едно движение на стоки
  • Продължително известяване за статуса на всяка една от Вашите заявки

ИТ решения — управление на допълнителни модулно-базирани услуги

  • Специализиран сектор за автомобилната, химическата, хранително-вкусовата промишлености и електрониката, както и на търговски предприятия и т.н.
  • Информацията е структурирана в съответствие с Вашите изисквания и също така взема под внимание минимална трайност, карантина и зрялост на данни, както и различни стратегии за стоки, съхранение и извличане.

Верига на доставките — мониторинг на пратките по време на цялата стойностна верига

Автоматично генерирани периодични отчети относно спогодби, крайни срокове и др.

  • Проследяване на партидите чрез серийни номера
  • Изпратените данни се съхраняват в проследяващите системи
  • Съвременни технологии  — т.е. WiFi, радио скенери, RFID

Последна промяна: 20.01.2017

Към началото на страницата