. .

Фирмата

Доверието е важно, проверката е по-важна

Като клиент, Вие имате нужда да знаете, че работите със сериозна компания, която не прави празни обещания. Искаме да се чувствате сигурни, правейки бизнес с нас.

Редовно преминаваме през външни процеси на сертифициране, с цел да спазваме общите стандарти в индустрията и постоянно да подобряваме работния процес на компанията.

AEO Сертификати

DB Schenker Logistics провежда дейността си в повечето Европейски страни в качеството си на Оторизиран Икономически Оператор (ОИО) предоставящ F-Status, който обхваща сертифицирането на процесите на сигурността и митническото агентиране.

ОИО сертификатите демонстрират отговорността и отдадеността на компанията спрямо сигурността. Австрийските митнически власти са отговорни за издаването на сертификата и следят за съответствието със стандартите му.

EN ISO — непрекъснато подобрение

Предизвикателствата на съвремеността поставят нови изисквания към бизнеса. Все повече компании осъзнават необходимостта от използването на система за управление на качеството.

Едно от многото предимства на такава система е, че тя се базира на последователни и утвърдени в практиката процеси, които непрекъснато се усъвършенстват. Друго съществено предимство е периодичната оценка на нашите превозвачи и доставчици, гарантирайки по този начин постоянно високо ниво на предлаганите услуги.  

Движещата сила на нашата програма по качество, е осигуряване на изключително обслужване за Вас, нашите клиенти.

Oт 2002г. Шенкер в България има изградена и сертифицирана от австрийската компания OQS система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2000. Към сегашния момент, Шенкер ЕООД има ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

HACCP — сигурни и здравословни

Агенция The TÜV Austria Cert удостоверява, че системата за управление на DB Schenker е в съответствие с правилата за стандартите HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

HACCP  включват хигиенни регулации за служители, които влизат в контакт с храни или товари, пряко свързани с хранителни стоки.

TAPA — сигурността гарантирана

Избрани терминали са били подложени на мерки, водещи до тяхното сертифициране като FSR ниво А сгради. FSR Ниво A е най-висококачествената сертификация за сигурност, издадена от Transported Asset Protection Association Europe, Middle East and Africa (TAPA-EMEA).

TAPA-EMEA е група от хора, ръководители на отдели по сигурността и логистиката от няколко различни производствени и логистични компании. Наредбите TAPA  включват инструкции как да се защитават сгради, съоръжения и процеси, с цел да се гарантира  сигурното транспортиране и съхранение на всички доставени стоки.

DB Schenker Групови сертификати - обхват върху всички дейности

Ефективността на интегрираната ни система за управление на качеството и инструментите, които използва са одобрени от агенция за сертифициране Bureau Veritas. Тази сертификация на DB Schenker Group Certificate, издадена от агенцията, обхваща цялото ни продуктово портфолио в европейски мащаб.

Сертификацията е валидна в рамките на три години, по време на което външната агенция, която издава сертификата, трябва регулярно да проверява спазването на процесите и насоките за качество.

За тази цел, независим одит се извършва директно в офисите и помещенията на фирмата. Така системата ни за управление на качеството надвишава изискванията на стандарта ISO 9001.

Последна промяна: 30.06.2016

Към началото на страницата