. .

Нашата стратегия

Стратегия DB Schenker 2020

Стратегията ни поставя основите на устойчив успех на DB Schenker. Тя обхваща всички измерения на развитието: икономически успех, социална отговорност и опазване на околната среда.

До 2020г. ще бъдем печеливш пазарен лидер и ще държим високи позиции в нашите целеви пазари. Въз основа на  дългосрочната ни финансова стабилност ще продължим да инвестираме в развиващите се пазари, нов бизнес и опита на нашите служители. Ще предоставяме иновативни продукти на базата на високи процеси  и ИТ системи, така че нашите клиенти да останат напълно доволни от транспортната ни мрежа и индустриалните ни решения.

До 2020г. ще се превърнем в топ работодател в индустрията. Ние сме една различна международна компания, вдъхновяваща и привличаща хора от всички възрасти и професии. Подкрепяме развитието на служителите ни и им предлагаме местни и международни възможности за кариера. Взаимоотношенията ни се основават на взаимно доверие и на общата ни философия за лидерство. Ние предлагаме работна среда, която уважава индивидуалните нужди и цени приноса на всички.

До 2020г. ние ще станем еко-пионер в логистичните и мобилните услуги. Нашата екологично ориентирана продуктова гама и опит в еко-консултирането са в основата на стратегията ни. Те са източник на ясно предимство за нашите клиенти и за нас. DB Schenker ще бъде считан за еталон по отношение на въглеродо и енергийна ефективност. Също така се стремим към намаляване на други видове емисии, като например шум, с цел да се увеличи приемането на нашето бъдещо развитие в обществото.

Нашата стратегия за 2020г. обхваща всички измерения на действие устойчиво и успешно. Тя ще гарантира, че икономическите, социалните и екологичните аспекти са в хармония. Ще сме добре позиционирани и настроени да превърнем общата ни визия в реалност:

Като печеливш пазарен лидер, топ работодател и еко-пионер в логистичната индустрия, до 2020г. ще се превърнем в интегриран доставчик на транспорт и логистика.

DB Schenker. Delivering solutions.

Последна промяна: 20.01.2017

Към началото на страницата