. .

Стандарти в бизнес поведението

DB Schenker стои зад транспортните и логистични дейности на Deutsche Bahn (DB) и е ангажиран да спазва националните и международните закони. Освен това е определен кодекс на етични стандарти за поведение, които са внедрени в компанията. Кодексът на поведение на компанията дефинира стандарти и очаквания за ежедневните дейности на служители и ръководители. Като модел за подражание се считат управителите.