. .

Относно DB Schenker

Правна информация

Ние работим на основание на Общите условия на Национално сдружение на българските спедитори - последно издание.

Общи условия - НСБС

(PDF | 0,37 MB)
PDF сваляне

Моля имайте предвид следното:

Всички права запазени. Никаква част от тази уеб страница не може да бъде възпроизвеждана или разпространявана, в каквато и да е форма, и не може да бъде включвана в система за събиране на данни, нито съхранявана или предоставяна по никакъв друг начин.

Всички писмени материали, илюстрации и изображения са защитени с авторско право и не могат да бъдат използвани без изричното писмено съгласие на Шенкер ЕООД. Изключение: Като цяло предоставяме предварително разрешение за файлове с изображения, предоставени в нашия фото архив под заглавието НОВИНИ, с цел да бъдат възпроизведени от печатни медии, телевизионни станции и сходни медии само с репортерски цели.

Цялото съдържание на настоящата уеб страница и нейните съставни части е създадено и се наблюдава с максимална грижа и старание. Все пак не можем да гарантираме, че цялата информация е точна и актуална и не поемаме отговорност в това отношение.

Външните връзки, посочени на нашата уеб страница, са единствено с цел улесняване на достъпа до други уеб страници. Следователно, ако кликнете върху тях, те ще се отворят в нов браузер прозорец. Шенкер ЕООД по никакъв начин не потвърждава съдържанието на външните уеб страници и не поема никаква отговорност или задължение по отношение на това съдържание. Също така Шенкер ЕООД съзнателно показва връзки към уеб страници, изразяващи мнение, различно от нашето, за да предложим на посетителите на нашата уеб страница възможно най-широк диапазон от възгледи и информация. Молим Ви да ни докладвате за всички случаи на съмнително или незаконно съдържание, поместено на уеб страниците, към които сме посочили връзки. Ако при допълнително проучване се окаже, че твърденията за съмнително или незаконно съдържание са верни, ние незабавно ще изтрием връзките към въпросната уеб страница.

Ние приветстваме връзки към настоящата уеб страница, включително и нейните подстраници. Ние обаче не разрешаваме използването на снимка на екрана с началната страница, създадена от лицето или дружеството, което установява връзката, предназначена за използване.

Предупреждения за авторски права и търговски марки не могат да бъдат модифицирани или премахвани. Достъпът и използването на настоящата уеб страница не може да става по начин, който ограничава достъпа и използването на онлайн информация и характеристики на Шенкер ЕООД от други посетители или потребители. Всички други действия, непосочени по-горе, които се предприемат във връзка с или ангажират нашата уеб страница, изискват нашето изрично предварително писмено съгласие.

Ограничение на отговорността:

С изключение на искове за щети в резултат на липса на гарантирани характеристики, както и на искове във връзка със закона за отговорността за качество на произведената продукция, всички искове за щети, предявени към нас (напр. поради грешки в договарянето, възможни нарушения на договори, неразрешени дейности) са изключени, освен ако не се отнасят за сделки с търговци, извършени злонамерено или с груба небрежност от нашите упълномощени представители или нашето изпълнително ръководство, както и злонамерено или с груба небрежност от страна на нашите делегирани представители или пълномощници. В случай на просрочка или неизпълнение на сделки с лица, които не са търговци, нашата отговорност включва и нехайство, но само до степента на допълнителните разходи, необходими за осигуряване (закупуване) на резервни части. За нарушаването на съществени договорни задължения нашата отговорност включва и обикновена небрежност от страна на нашите упълномощени представители или изпълнително ръководство, ограничена все пак до обичайните и предвидими щети.

До степента, до която Шенкер ЕООД поема отговорност заедно с други страни, то винаги приема само субсидирана отговорност като последна страна.

Шенкер ЕООД поема отговорност за загуба на данни, само ако данните са били съхранявани във формат, който може да бъде разчетен машинно, в подходящите интервали от време, но най-малко веднъж дневно.

Посочените по-горе ограничения са приложими и за нашите упълномощени представители, нашето изпълнително ръководство и нашите делегирани представители и пълномощници.

Приложимо право е българското право. Всички правни въпроси, произтичащи от или във връзка с настоящото ограничение на отговорността и/или съдържанието на настоящата уеб страница, попадат под юрисдикцията на Софийски градски съд , освен ако задължителните предписания на закона не предвиждат друго.

Последна промяна: 20.01.2017

Към началото на страницата