. .

За DB Schenker

Статистика

С повече от 65,000 служители в около 2,000 офиса, DB Schenker потвърждава позициите си като глобален участник на пазара.

DB Schenker в България                               Статистика 2016
Приходи (мил. евро)54
Служители (към дата 31.12.2016)300
Сухопътни пратки138 555
Въздушни пратки(t)1 134
Морски пратки (TEU)3 977

DB Schenker Австрия & Югоизточна Европа      Статистика 2015
Приходи (мил. евро)1.500
Служители5.322
Сухопътни пратки(хиляди)8.065
Въздушни пратки(t)89.094
Морски пратки (хиляди TEU)226.869

DB Schenker Logistics по светаСтатистика 2015
Приходи (мил. евро)15 451   
Служители (към дата 31.12.2015)66 327
Локации2 000
Сухопътни пратки (хиляди)101 703
Въздушни пратки (износ) (хиляди t)1.128
Пратки морски транспорт(износ) (хиляди TEU)1.942

Последна промяна: 26.01.2017

Към началото на страницата